OBLASTI PODPORY

Činnost komunitních center a podpora komunitního života

Podpora projektů na rozvoj komunitních center, kde je otevřený prostor pro mezigenerační soužití a budování zdravých vztahů.

Primární prevence rizikového chování

Podpora realizace programů primární prevence na školách a podpora programů prevence rizikového chování určených pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé do 26 let v nízkoprahových službách.

Začlenění sociálně vyloučených osob zpět do společnosti vč. zdravotně a mentálně postižených

Podpora chráněného bydlení, chráněných pracovních dílen, dále podpora soběstačnosti a dalších integračních programů.

Rozvoj vzdělávacího procesu v sociální oblasti

Podpora vzniku vzdělávacího procesu budoucích pracovníků sociálních služeb.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY