POSLÁNÍ

Nadaci EURONISA založil v roce 1995 Sbor Jednoty bratrské v Liberci se záměrem podporovat práci místních organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.


Nadace na základě křesťanských hodnot:
  • napomáhá rozvoji místních komunit a vzájemné mezilidské péči,
  • podporuje prevenci rizikového chování a nápravu důsledků sociálně‑patologických jevů,
  • zlepšuje život tělesně a mentálně postiženým,
  • pomáhá starým, nemocným a opuštěným či jinak handicapovaným lidem,
  • podporuje vzdělávání a profesní rozvoj v uvedených oblastech.

Nadace EURONISA dlouhodobě spolupracuje s organizacemi zaměřujícími se na řešení těchto výzev především v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Do roku 2023 rozdělila granty v celkové hodnotě přesahující 40 milionů korun mezi téměř 350 neziskových organizací působících v našem regionu.