BENEFIČNÍ AUKCE UMĚNÍ

Již od roku 1997 pořádá Nadace EURONISA každoročně benefiční aukci umění.

Aukci připravujeme v průběhu celého roku. Již od jara oslovujeme umělce s prosbou o bezplatné věnování díla. Mnozí z nich jsou dlouholetými a věrnými dárci, díky kterým jsme již uskutečnili předchozí ročníky. Každý rok se nám ale daří oslovovat také dárce z řad mladých umělců. Získáváme od nich malby, kresby, grafiky, skleněné a bronzové plastiky.

Na podzim se v reprezentativních prostorách bazénové haly v Oblastní galerii v Liberci koná nejprve výstava a po ní samotná benefiční aukce, která je velmi oblíbenou společenskou akcí nejen místních milovníků umění a filantropů.

Výtěžek z aukce je součástí financí, které jsou v daném roce rozdělovány jako nadační příspěvky neziskovým organizacím v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

26. BENEFIČNÍ AUKCE UMĚNÍ 2022

19.11.2022 se v Oblastní galerii Liberec konala již 26. benefiční aukce Nadace EURONISA. Po dvou ročnících, které se mohly konat pouze online, se aukce opět vrátila do bazénové haly galerie. Současně to byla historicky první aukce, která se konala paralelně v sále a na internetu
Samotné aukci předcházela výstava, kterou si mohli zájemci prohlédnout přibližně týden před aukcí tamtéž.  
Záštitu nad letošním ročníkem převzala paní poslankyně Jarmila Levko, která se nakonec z pracovních důvodů nemohla samotné aukce zúčastnit a zastoupila ji ředitelka divadla F. X. Šaldy paní Linda Hejlová Keprtová. 
Draženo bylo celkem 180 položek od 139 výtvarníků. Po velmi dramatické a také dlouhé dražbě, kdy bojoval sál s dražícími online, byl vyhlášen výsledek, který převyšoval všechna očekávání. Celková suma činila 1 255 050 Kč, přičemž sál se na celkové částce podílel 650 000 Kč. Vydraženo bylo 85 % položek. Dosažená částka tak o více než 150 000 Kč převyšovala aukční rekord z roku 2001. Za celou dobu pořádání aukcí se výsledek dostal přes 1 milión Kč i s tou letošní jen 4x a naposledy se to podařilo v roce 2007.
Nejdražším vydraženým dílem byl akvarel Stanislava Kolíbala s názvem Dva kruhy a půlkruh z roku 2022. Z vyvolávací ceny 45 000 Kč se konečná cena vyšplhala na 120 000 Kč. Kupec se aukce účastnil v sále. 
Dalšími velmi úspěšnými položkami bylo dílo již tradičního dárce Pasty Onera, Tupac, které se prodalo za 61 000 Kč (vyvolávací cena 55 000 Kč). Akryl na desce od Vladimíra Houdka, který nadaci letos podpořil poprvé, se prodal rovněž za 61 000 Kč (vyvolávací cena 60 000 Kč). 
Zcela nejúspěšnější skleněnou plastikou byla rozměrná plastika Tomáše Hlavičky s názvem Katedrála z roku 2016, o kterou se svedl velmi urputný boj mezi dražícími na internetu a v sále. Z vyvolávací ceny 30 000 Kč se dostala na 72 000 Kč. Úspěch ale měly také drobnější grafiky, šperky a díla regionálních autorů. 
Již tradičně byla většina výtěžku rozdělena mezi organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení. 
Velký dík patří všem umělcům a dárcům umělecký děl. Dále generálnímu partneru aukce, společnosti Warmnis s.r.o., Oblastní galerii Liberec za bezplatné poskytnutí prostor, a hlavním partnerům aukce ČSOB a.s., Texo Plus s.r.o., Prague Auctions s.r.o.

AKTUÁLNÍ KATALOG