BENEFIČNÍ AUKCE UMĚNÍ

Již od roku 1997 pořádá Nadace EURONISA každoročně benefiční aukci umění.

Aukci připravujeme v průběhu celého roku. Již od jara oslovujeme umělce s prosbou o bezplatné věnování díla. Mnozí z nich jsou dlouholetými a věrnými dárci, díky kterým jsme již uskutečnili předchozí ročníky. Každý rok se nám ale daří oslovovat také dárce z řad mladých umělců. Získáváme od nich malby, kresby, grafiky, skleněné a bronzové plastiky.

Na podzim se v reprezentativních prostorách bazénové haly v Oblastní galerii v Liberci koná nejprve výstava a po ní samotná benefiční aukce, která je velmi oblíbenou společenskou akcí nejen místních milovníků umění a filantropů.

Výtěžek z aukce je součástí financí, které jsou v daném roce rozdělovány jako nadační příspěvky neziskovým organizacím v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

27. BENEFIČNÍ AUKCE UMĚNÍ 2023

V sobotu 21. října se v reprezentativních prostorách bazénové haly Oblastní galerie Liberec konal již 27. ročník benefiční aukce umění Nadace EURONISA. Záštitu nad aukcí laskavě převzal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, aukce samotná byla rovněž podpořena z rozpočtu Libereckého kraje.

Dražilo se nejen v sále, ale také online. Nabídnuto bylo celkem 169 uměleckých děl, a to jak malby, kresby, grafiky tak i skleněné plastiky, šperky nebo mince – celkem od 142 autorů nebo dárců. Po několikahodinové dražbě byl konečný výsledek 1 142 000 Kč, což je druhý nejvyšší výtěžek v historii nadace po loňském rekordním ročníku. Prodalo se téměř 70 % děl, přičemž sál se na celkové částce podílel přibližně z poloviny. Po samotné aukci proběhl ještě doprodej, který konečnou částku navýšil na 1 205 000 Kč!

Nejdražší položky byly vydraženy sběrateli přímo v sále. Jednalo se o barevný sítotisk Stanislava Kolíbala, Kompozice čtverců z roku 2022, který se ze 40 tisíc vyšplhal na 140 tisíc. Nejdražší vydraženou skleněnou plastikou byl Mechanismus od Josefa Marka, kterou si odnesl kupec ze sálu za 90 tisíc korun. Stanislav Kolíbal byl ve svých 98 letech také nejstarším dárcem díla. Josef Marek z Jablonného v Podještědí své dílo do aukce daroval poprvé. A nejen on. Svým dílem letos aukci poprvé podpořilo více než 40 autorů, především z mladé a střední generace. Také díky nim byla nabídka děl velmi pestrá. Úspěch měly i drobnější grafiky, šperky a díla regionálních autorů.

Součástí aukce byla také výstava fotografií z organizací, které nadace ze získaných peněz podpořila v loňském roce. Jsou mezi nimi mj. centra věnující se tělesně a mentálně postiženým, mateřská a komunitní centra, organizace zaměřující se na primární prevenci u dětí a mladistvých. Celkem jich bylo 21 a každá z nich pracuje v rámci Libereckého kraje či Šluknovského výběžku.

Letos navíc proběhla 26. listopadu ještě mimořádná Předvánoční internetová aukce Nadace EURONISA. Nabídnuto v ní bylo přes 100 položek od 80 autorů. Výtěžek internetové aukce byl celkem 166 800 Kč. Společně s říjnovou aukcí a doprodejem tak celkový výtěžek z prodeje děl činí 1 371 150 Kč. A to je cca o 80 tisíc více, než vynesl rekordní loňský ročník!

Velký dík za toto vše patří všem kupcům, umělcům a dárcům uměleckých děl. Dále generálnímu partnerovi aukce, společnosti Warmnis s.r.o., Oblastní galerii Liberec za bezplatné poskytnutí prostor a hlavním partnerům aukce ČSOB a.s. a Prague Auctions s.r.o. A především také všem kupcům, díky nimž se umělecká díla proměnila v peníze, které budou moci pomoci na těch místech v našem regionu, kde to je opravdu potřeba.

AKTUÁLNÍ KATALOG