NADACE V ČÍSLECH

POMÁHÁME

Kormidlo Šluknov

Částkou 20 000 Kč byla podpořena organizace, která provozuje 3 sociálně terapeutické dílny ve Šluknovském výběžku. Díky finančnímu daru mohla být zakoupena nová keramická pec, která je velkou pomocí v jejich službě zdravotně postiženým. Na fotografiích jsou zachyceni klienti služby, kteří se radují z nové pece – původní pec již špatně těsnila a potřebovala nutně výměnu.


Rodinné centrum Mozaika, Vratislavice n. N.

Částkou 35 000 Kč bylo podpořeno rodinné centrum provozované Jednotou bratrskou Vratislavice, které už čtrnáctým rokem vytváří komunitní prostředí pro zástupce všech generací. Pravidelně se zde věnují maminkám s malými dětmi, předškolákům v klubu Cik Cak, dětem v doprovodu tatínků či dědečků v klubu Tátaboys a seniorům skrze Sousedská setkávání. Nedílnou součástí centra je také Komunitní zahrada.


Tichá jehla, Liberec

Částkou 20 000 Kč byl podpořen provoz chráněného pracoviště Tichá jehla, které zaměstnává ženy se zdravotním postižením. Švadleny s hendikepem se poprvé sešly kvůli potřebě šití roušek v prvním covidovém lockdownu a projekt od té doby zdárně pokračuje. Výtěžek z prodeje ušitých výrobků je určen na zlepšení pracovních podmínek zaměstnankyň. V rámci projektu byly pořízeny šicí stroje a další potřebné vybavení.


Spolek přátel Střední školy Jana Blahoslava, Hejnice

Částkou 100 000 Kč byl podpořen projekt vybavení učeben Střední školy pedagogické a sociálně právní a střední zdravotnické školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Škola byla založena v roce 2021 církví Jednotou bratrskou v krásném areálu uprostřed Hejnic. Objekt bylo zapotřebí zrenovovat a opatřit kvalitním vybavením pro zajištění plnohodnotné výuky studentů. Projekt je zaměřen na vybavení nových učeben a na pořízení nábytku do 5 pokojů v domově mládeže, který je zřízen při škole.


Spokojený domov o.p.s., Turnov

Částka 30 000 Kč byla poskytnuta na zajištění osobní asistence dětem s postižením. Díky této službě se děti učí zvládat každodenní běžné činnosti ve svém přirozeném, domácím prostředí. Asistenti úzce spolupracují s jejich rodiči a pomocí aktivizačních technik cílí na rozvoj dětí ve všech směrech, ať už jde o komunikování základních potřeb jako je hlad, žízeň apod., rozvíjení motorických dovedností, zvládání agrese, přijímání změn a mnoho dalšího. Kromě rozvoje dětí, je tato služba také velkou pomocí jejich rodičům.


DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie, Frýdlant

Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“ podpořila ve Frýdlantu domov pro seniory, kteří vzhledem k pokročilému věku nebo nepříznivému zdravotním stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Trvalé ubytování zde využívá 45 klientů, kterým je díky službě umožněno prožít důstojné a klidné stáří. Senioři jsou aktivizováni mnoha činnostmi, např. procvičováním paměti, tvořením a vyráběním, pohybovými cvičeními, společným pečením nebo hrou na hudební nástroje.