VEŘEJNÁ SBÍRKA "POZVEDNĚTE SLABÉ!"

Tato sbírka probíhá již od roku 2003 a je unikátní svým regionálním charakterem. Probíhá v jednotlivých městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku a má 2 kola, letní a zimní. Partnery při realizaci sbírky jsou studenti středních škol, které sídlí v daném místě. Příjemcem vybraných peněz je vybraná místní nezisková organizace, která se do sbírky přihlásila s konkrétním projektem. Výhodou je, že místní obyvatelé, kteří do sbírky přispívají, dobře znají organizaci, pro kterou jsou finance určeny. Důležité je pro nás heslo: „Co se v místě vybere, to se zde také rozdělí.“

Za celou dobu trvání sbírka vynesla 6,5 mil. Kč. Věrným patronem tohoto projektu je herec Jiří Lábus.

GOLFOVÝ TURNAJ

Jedním z našich regionálních partnerů je společnost RADIOHOUSE, s.r.o., která v červnu pro své partnery pořádá golfový turnaj na hřišti Golf Club Liberec, s.r.o. Na tuto sportovní akci je pravidelně přizvaná i Nadace EURONISA.
To nejdůležitější pro nadaci se odehrává na 9. jamce, kde mají hráči možnost zakoupit si drobné předměty s logem nadace nebo jen tak přispět do sbírky. Výtěžek je věnovaný na vybranou neziskovou organizaci z našeho regionu, která se také celé akce účastní. V minulosti to byl např. Hospic sv. Zdislavy nebo Dětské centrum Liberec.

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem tohoto programu je pomoci neziskovým organizacím v regionu zvýšit efektivitu a profesionalitu svých pracovníků. Za tímto účelem byla jako parter přizvána Akademie Jana Blahoslava z. ú., která jej realizuje prostřednictvím svého institutu dalšího vzdělávání profiEDU. Vyhlašován je v podobě výrazné slevy na kurzy dalšího vzdělávání. Neziskové organizace, které byly Nadací EURONISA podpořeny v období posledních tří let v rámci otevřeného grantového kola, hradí za účastníka, který je jejím zaměstnancem nebo dobrovolníkem, částku 300 Kč za den. Zbylou částku ceny kurzu hradí nadace. Podpořeny již byly např. kurzy Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, Základy krizové intervence nebo Základní kurz paliativní péče - Umírající a pozůstalí.