HISTORIE

Nadace EURONISA byla založena Sborem Jednoty bratrské v Liberci v roce 1995 se záměrem podporovat neziskové organizace působící v sociální oblasti. Jednota bratrská po sametové revoluci navázala na práci předků, kteří zakládali u nás i po celém světě školy, špitály a sirotčince, a vyšla po jejich vzoru z modliteben vstříc potřebám společnosti. Byla obnovena sociální práce, po 400 letech byla otevřena první škola Jednoty bratrské v ČR, začalo se pečovat o seniory, mládež a další potřebné. Brzy ale bylo jasné, že pouhé nadšení pro věc nestačí a že k profesionální kvalitě práce je také zapotřebí financí. To vedlo k založení nadace v roce 1995. Po prvních dvou letech pionýrské práce přišel v roce 1997 zákon o nadacích, který stanovil nadacím mantinely pro jejich činnost. Mnohé z nich tehdy ukončily své působení.

Nadace EURONISA ale naopak svou práci rozvinula a brzy se stala jednou z nejlépe hodnocených nadací v ČR. Narostl nadační kapitál, rozvíjela se její činnost, etablovala každoročně pořádané benefiční aukce umění a další benefiční akce a stala se významný zdrojem financování neziskových organizací na území české části Euroregionu Nisa, tzn. v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. V průběhu první dekády nového milénia prošla nadace i temnějším obdobím, kdy se vedení nadace odklonilo od svého zakladatele a jeho hodnot, prošla si etapou stagnace a ztráty vize. Nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014 však vrátil zakladatele do hry a nadace znovu navázala na původní vizi, kterou drží dodnes. Za dobu své existence Nadace EURONISA podpořila více než 40 miliony Kč 1 774 projektů z oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací a pomohla tak mnoha občanům v regionu žít smysluplný život.